Σας Παρέχουμε

Η εταιρεία εξοπλίζει τον επιχειρηματία (franchisee) με τα κατάλληλα συστήματα, γνώσεις και εργαλεία, ώστε να διαχειρίζεται τους πελάτες του με τρόπο συνολικό από την ενημέρωση έως την υλοποίηση. Παράλληλα, παρέχοντάς του ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Οι τομείς δραστηριοποίησης μας είναι:

  • Aνάπτυξη Πελατολογίου

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στους Franchisees μας στη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση του πελατολογίου.

  • Έρευνα & Ανάπτυξη

Παρέχουμε στους franchisees τεχνολογίες αιχμής και κορυφαίας ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από εκτενή έρευνα αγοράς.

  • Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων & Εξυπηρέτησης

Εντοπίζουμε, αναπτύσσουμε και εγκρίνουμε κάθε προμηθευτή μας, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύουμε κάθε συνεργάτη και παρακολουθούμε στενά την ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη. Έτσι, μπορούμε να διασφαλίσουμε, ότι οι συνεργάτες μας πληρούν όλα τα πρότυπα ποιότητας τηςOnGreen.

  • Πρακτικές Λειτουργίας

Παρέχουμε πρακτικά εγχειρίδια λειτουργίας, τα οποία επικαιροποιούνται βάσει των τελευταίων εξελίξεων σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, παρέχουμε επί τόπου βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες του συνεργάτη.

  • Design

Παρέχουμε ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό μοντέλο καταστήματος και τις κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού του με βάση τα πρότυπα του δικτύου OnGreen και εγκρίνουμε όλους τους σχετικούς προμηθευτές που αναλαμβάνουν το κατασκευαστικό κομμάτι και τον εξοπλισμό του καταστήματος.

  • Εκπαίδευση & Συνεχές Coaching

Παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση, συνεχή κατάρτιση & επανεκπαίδευση του προσωπικού και του franchisee, όπου χρειαστεί και σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας OnGreen.

  • Υποστήριξη Marketing

Συνεργαζόμαστε με τους franchisees για την ανάπτυξη & υλοποίηση σχεδίων marketing με λεπτομερείς στρατηγικές για την προώθηση του καταστήματος OnGreen κατά την εκκίνηση, αλλά και στα χρόνια που ακολουθούν. Συμβουλεύουμε τους franchisees τακτικά για το marketing, την τοπική διαφήμιση και διαθέτουμε πρότυπα για το διαφημιστικό υλικό τους.