Συστήματα παραγωγής Ενέργειας

Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας

Διασυνδεδεμένο φωτοβολταικό σύστημα 

Είναι το σύστημα το οποίο εγκαθίσταται είτε σε στέγες κατοικιών και επιχειρήσεων, είτε επίγεια (φωτοβολταϊκά πάρκα) και έχει σκοπό την παραγωγή και πώληση του παραγόμενου ρεύματος.

Την παραγόμενη ενέργεια από τα διασυνδεδεμένα συστήματα επωφελείται ο ιδιοκτήτης μέσω της πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ.

Αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται κατά κανόνα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας. Για παράδειγμα, αποκλειστικά χάρη στον ήλιο, μπορούμε να έχουμε φωτισμό ή άλλες βασικές λειτουργίες σε μία απομακρυσμένη εξοχική κατοικία, όπου η σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ δεν είναι εφικτή.

Οικιακές Ανεμογεννήτριες

Είναι ανεμογεννήτριες για οικιακή χρήση, οι οποίες εκμεταλλεύονται το αιολικό διαθέσιμο της περιοχής (τον άνεμο) μετατρέποντας την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική. Μπορούν να βρουν εφαρμογή είτε ως διασυνδεδεμένο σύστημα στο δίκτυο, είτε ως αυτόνομο σύστημα παραγωγής ενέργειας ή κυρίως ως υβριδικό σύστημα σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά.

Την παραγόμενη από τα διασυνδεδεμένα συστήματα ενέργεια επωφελείται ο ιδιοκτήτης μέσω της πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ.