Συστήματα Θέρμανσης Ψύξης

Τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης διαχωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, στα κεντρικά και τα τοπικά συστήματα.

Κεντρικό ονομάζεται ένα σύστημα, όταν η θερμότητα παράγεται σε κατάλληλο χώρο (σε λεβητοστάσιο για παράδειγμα) και στη συνέχεια μεταφέρεται στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν, όπως οι λέβητες, οι αντλίες θερμότητας, τα ενεργειακά  θερμοϋδραυλικά τζάκια κ.α.

Τοπικό ονομάζεται ένα σύστημα, όταν η θερμότητα παράγεται μέσα στο χώρο που πρόκειται να θερμανθεί, όπως για παράδειγμα οι σόμπες, οι θερμοπομποί, τα τζάκια, τα air conditions κ.α.