Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Π.Ε.Α. είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το Π.Ε.Α. κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες,  από Α+  έως Η),  ενώ παράλληλα ο Επιθεωρητής μας καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Η έκδοση του Π.Ε.Α. απαιτείται για όλα τα κτήρια των βασικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ) ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

– Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

Υφιστάμενα:

– Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτηρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτηρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση, αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτηρίου.

– Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτηρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

– Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».